Varför?

Billigare,

bekvämare,

hälsosammare,

trevligare

och sist men inte minst,

mycket miljövänligare

…..än att bottenmåla med giftiga båtbottenfärger.

Välkommen!