Hoppa till innehåll

Tvätta med mothållsrep

Om du ska tvätta en båt som riskerar att knuffas vidare in i båttvätten förbi borstarna behöver du hålla emot med ett rep, ett ”mothållsrep”.

Mothållsrepet är blått och hänger på manöverkonsollen.

När aktre knap på båten du tvättar är i linje med yttre stödbryggan lägger du repets ögla om knapen på båten (eller fäster på annat lämpligt ställe på båtens akter). Lägg repet runt stödbryggans gråa gummihjul och håll fast repet med din hand/dina händer.

Fortsätt tvätta båten och om den tenderar att åka inåt trots att du inte vinschar så håll emot med repet. Du bestämmer själv tempot på båtens rörelse inåt genom att hålla emot med repet.

Du kan fälla in stödbryggan bakom båten vartefter båten kommer längre in i maskinen. Då får du en bättre, rak vinkel på repet. Håll hela tiden repet sträckt.

När du tvättat båten så långt in som du ska behöver du få ut båten.
Har båten börjat röra sig inåt trots att du inte vinschar inåt så beror det på att borstarna inte kan ”ta tag” i båten. Du behöver nu dra båten ”upp på borstarna” igen med hjälp av repet. Det kan vara för tungt att göra det för hand varför du behöver ta hjälp av stödbryggan som repet går via.

Håll emot hårt i repet och öppna stödbryggan försiktigt. Då drar stödbryggan båten bakåt, ”upp på borstarna” (rättare sagt, ”så att skrovet trycker ned borstarna och friktionen ökar”). Du kan behöva fälla in stödbryggan då och då för att göra omtag och tajta upp repet och sedan fälla ut bryggan igen. Till slut ”tar borstarna tag i skrovet” och du behöver inte dra i repet längre.

När borstarna greppar i båtens skrov och du har kontroll på båten kan du loss repet, samla ihop det och hänga upp det på sin plats (annars finns det risk att de trasslar in sig i något.

Skulle båten hamna helt innanför borstarna kan du veva ner borstpaketet med det orangea vinschbandet och dra båten mot borstarna samtidigt som bortstarna snurrar utåt (som vanligt). Tveka inte att ta hjälp av båtägaren eller att sätta extra rep i båten så att det blir lättare att dra.

Förklaring av …knuffas vidare in i båttvätten…..
Om båtskrovet lutar uppåt akterut istället för att vara helt rakt/horisontellt/rakt från kölen och akterut kan borstarnas tryck (lodrätt uppåt)mot skrovet göra att båten knuffas vidare inåt i båttvätten, utan att vinschen drar båten in.

De flesta motorbåtar har ett horisontellt skrov. Snipor (som också är motorbåtar) kan ha ett skrov som sluttar uppåt från ungefär midskepps på snipan. Segelbåtar från 90-talet och äldre har ofta ett skrov som sluttar uppåt från kölen och akterut. Dessa segelbåtar och snipor kan behöva vara uppmärksamma på när man tvättar dem så att de inte okontrollerat ”knuffas” inåt i båttvätten.

Moderna segelbåtar har ofta ett både horisontellt och platt skrov från kölen och akterut. Dessa och motorbåtar tenderar inte att ”knuffas inåt” av borstarnas tryck.