Hoppa till innehåll

Oljekorvar och annat miljöfarligt avfall

Miljöfarligt avfall lämnar vi i vår miljöstation mellan huvudbyggnaden och flaggskeppet eller så hämtar en godkänd befraktare avfallet.

Såhär ser miljöstationen ut (Odd och vaktmästare Toralf har nyckeln dit):

Miljöfarligt avfall från vår verksamhet är t.ex:

  • Gammal hydraulolja från maskinen som vi byter ungefär vart annat år.
  • De ”oljekorvar” vi har i bassängen och som vi byter ett par gånger under säsongen.
  • Tvättresterna i botten på uppsamlingsbassängen, bottenslammet, klassas också som miljöfarligt avfall och tas om hand av en slamsugningsbil som suger upp bottenslammet när vi stängt stationen för säsongen.

    Bottenslammet består mestadels av ruttna alger och havstulpanskal (de blir som en sand när skalen gnuggats mot varandra när vågorna gungar bassängen), men där kan också finnas en och annan gammal färgflaga som lossnat från en båt som bottenmålats en gång i tiden och som ännu inte helt sanerats från gamla bottenfärger (gamla bottenfärgsflagor läcker normalt inte längre gifter, men de består av plast som kan slipas ned till mikroplaster av samma rörelser som slipar havstulpanskalen till sand).

Största miljövinsten

Den största miljövinsten i båttvättens verksamhet uppstår när en båtägare väljer att bottentvätta istället för att bottenmåla. När en båtägare väljer att sluta bottenmåla sin båt med biocider/gifter (som de flesta bottenfärger innehåller) stoppas giftläckaget från färgerna med 100%, 95% vid beslutet att sluta måla. De sista 5%-en läcker från skrovet i grova drag under ett till två