Tvättråd

FÖR BÄSTA TVÄTTRESULTAT, HÖGSTA FART OCH SPARAT BRÄNSLE BÖRJA BOTTENTVÄTTA SENAST I JUNI. TVÄTTA SEDAN MINST VAR 5:E VECKA FRAM TILL UPPTAGNINGEN.

Om du låter havstulpanerna sitta kvar på ditt båtskrov längre än fem veckor har vi svårt att få bort dem. Vi kan då inte garantera att vare sig skalet eller klistret (den vita ringen under havstulpanen) går bort vid tvätt.

Om du skulle hamna i en situation där havstulpanerna sitter kvar på ditt båtskrov efter upptagningen föreslår vi att ni, innan de torkat (inom 1-2 dygn), skrapar bort havstulpanerna med en isskrapa och löser upp de kvarvarande runda vita ringarna på skrovet med någon typ av medel som löser kalk (det finns att köpa i de flesta båttillbehörsaffärer).

Läs mer om vilka båttyper, skrov mm som vi klarar att hålla rent eller inte, länk…