Hoppa till innehåll

Oljeläckage

Det kan hända att vattnet i uppsamlingsbassängen blir oljigt. Det kan ha flera orsaker. Oavsett är det viktigt att du i sådan situation försöker ta reda på källan till oljan på vattenytan.

 1. Oljan kan komma från båtar som varit inne i uppsamlingsbassängen och läckt olja.
 2. Det kan också vara så att någon slangkoppling eller hydraulmotor börjar sippra ut lite olja.
 3. Sedan har vi olja från förruttnelse.
  På hösten när det blir kallare börjar beväxningen på skroven som tvättas och tvättresterna i uppsamlingbassängen att ruttna. Då bildas olja som lossnar vid tvätt eller som flyter upp från botten av uppsamlingsbassängen (samma förruttnelseprocess och oljebildning sker samtidigt utanför uppsamlingsbassängen. Du kan ibland se att det kommer upp bubblor från sjöbotten och vattenytan täcks av regnbågens färger).

  För att fånga/suga/absorbera upp oljeläckage som ovan har vi alltid två ”oljekorvar” fästa på maskinen, i vattenytan. En vid varje plattform, en under manöverkonsollen (som du inte ser när du kör maskinen) och den mitt emot på andra sidan borstpaketet. Båda är fästa i chassits/maskinens lyftöglor. Dessa oljekorvar byter vi en gång per säsong så att de alltid är redo att suga upp små oljeläckage.
  .
 4. Ta i trä, vi har varit förskonade ifrån det i många år, men det kan hända att det går hål i en hydraulslang. (Som skyddsåtgärd använder vi hydrauloljan Q8 Holbein Bio Plus, som är en hydraulolja med hög biologisk nedbrytbarhet och som består till 90% av förnyelsebara råvaror). Händer detta trots allt så är symptomen att det bubblar upp ”vitt/mjölkigt vatten” och vattenytan i uppsamlingsbassängen täcks av en oljehinna.

  Då måste du snabbt:
  1. Stänga av maskinen.
  2. Säga till kunden att vi har driftsstopp och måste åtgärda problemet.
   Säg till kunden att du återkommer så snart du vidtagit de första viktigaste åtgärderna. Säg att det dröjer ca 15min innan du kan ge nästa besked. Berätta att du nu ska förhindra oljeläckage ut utanför uppsamlingsbassängen.
  3. Hämta de stora ”oljekorvarna” som ligger i pumphuset på översta hyllan i vår hylla och slänga lika många korvar på båda sidorna av borstpaketet i uppsamlingsbassängen.
  4. Nästa steg är att få ut båten ur bassängen (om detta hände under tvätt).
   Gör så här:
   1. Be båtägaren ge dig en lång tamp som du kan fästa i yttersta bryggöglan på yttersta bryggan och som båtägaren kan dra ut båten med. Förslagsvis kan hen lägga tampen kring en vinsch för att underlätta ”bogseringen” ut ur bassängen.
   2. Vinscha ner borstpaketet i botten för att minska friktionen och därmed underlätta bogseringen ut ur uppsamlingsbassängen (ja, det kan läcka ut lite olja under bogseringen, men det blir totalt sätt mindre läckage till omgivningen om man snabbt får ut båten ur bassängen). När båten är utanför bassängen stänger sig bassänggavlarna automatiskt och olja hindras att komma utanför uppsamlingsbassängen.
  5. Meddela alla kunder i kön att vi har driftsstopp och att stationen är stängd åtminstone till nästa dag.
  6. Avboka och återbetala alla kunder som inte kan tvätta pga driftsstoppet. Be om ursäkt och be dem boka en ny tid kommande dagar.
  7. Påbörja felsökning, meddela ”kontoret” att vi har driftsstopp och att vi påbörjar felsökning. Kontakta ”Tekniksupporten” för att få hjälp med felsökning och felavhjälpning.
  8. Tänkbara felkällor och åtgärder:
   1. Slangkoppling som sitter löst ovan vattenytan eller under vattenytan och du når utan att bada i bassängen. Åtgärd: Dra åt med skiftnyckel eller motsvarande.
   2. Slangkoppling som du inte når utan att bada. Åtgärd: Bada med heltäckande våtdräkt och huva så att du slipper få för mycket olja på dig och dra åt kopplingen enligt ovan.
   3. ……fortsättning följer
   4. Hål i hydraulslang……………….
   5. Hydraulmotor läcker………………
   6. Kolvstång läcker………………….