Hoppa till innehåll

Beräkning av färgåtgång för ”snittbåt” vid Båtbottentvätten Stocksund

För att kunna räkna ut hur många liter bottenfärg vi hindrar att användas så har vi gjort såhär. I genomsnitt har båtar som bottentvättar vid båtbottentvätten i Stocksunds hamn följande egenskaper:

Motorbåt, 7m, 25knop
L 7m
B 2,5m
D 0,4m
25 knop

Det går åt ca 3,5 liter bottenfärg för att bottenmåla snittbåten.
Kostnad: Ca 850kr – 1250kr.
Till detta kommer, grundfärg, lösningsmedel, penslar och andra målningstillbehör

Källor:
KEMI, Bottenfärger för ostkusten 2021: www.kemi.se/download/18.164ad6b3172927a928931641/1634203169207/batbottenfarger-for-ostkusten.pdf

Färgåtgång enligt Internationals beräkning
https://www.international-yachtpaint.com/sv/se/batfarg/bottenfarg

Fabi One, ca 240kr/lit
För att måla en 7 x 2.5 x 0.4 full-bodied, med 2 strykningar behöver du 3.5 liter Fabi One
KEMI: Fabi One 5001 – Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). – För bestrykning. Koppar(I)oxid 8,5 vikt-%

Cruiser One, ca 300kr/lit
För att måla en 7 x 2.5 x 0.4 full-bodied, med 2 strykningar behöver du 3.5 liter Cruiser One
KEMI: Cruiser One 5001 – Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). – För bestrykning. Koppar(I)oxid 8,5 vikt-% 2

Trilux Hard Antifouling, ca 360kr/lit
För att måla en 7 x 2.5 x 0.4 full-bodied, med 2 strykningar behöver du 3.5 liter Trilux Hard Antifouling
KEMI: Trilux Hard Antifouling 4815 – Mot påväxt av vattenlevande organismer på båtar med en egenvikt över 200 kg och med huvudsaklig förtöjningsplats på Ostkusten eller Västkusten (från Örskär till norska gränsen). – För bestrykning. Koppartiocyanat 13,0 vikt-%