Hoppa till innehåll

Höstupptagning av maskin och bassäng

Att göra:

 1. Skrubba rent insidan av bassängsidorna KLART 221113 (Emile och Jessica)
  med en poolborste så att smutsen faller ner på botten av bassängen. En person klarar detta själv.
  1. För rengöring av långsidan mot bryggan och infartsgaveln: Fäll ut båda stödbryggorna så att de står längs bassängens långsidor. Ställ dig stödbryggorna och skrubba insidan av bassängen och infartsgaveln.
  2. För rengöring av långsidan mot pråmen och infartsgavel: Fäll in de högra stödbryggorna och gå ut på yttre bryggan/stödbryggorna och skrubba infartsgavel samt långsidan så långt du når. När allt som du kan nå i detta läge är skrubbat, fäll ut de högra stödbryggorna och in de vänstra stödbryggorna. Gå återigen ut på yttre bryggan/stödbryggorna och skrubba allt du når på insidan av yttre högra bassängdelen. Den inre (högra) gaveln går inte att nå. Den tar vi upp och gör ren på land.
 2. Ta upp de två gavlarna (infartsgavel och gaveln till höger mot Hamnkrogen). Detta är ett tungt och smutsigt jobb som kräver två starka personer. Gavlarna är löstagbara från resten av bassängen. I nederkant på en gavel, i en hylsa, finns två st 6m långa järnrör. I järnrörens ändar sitter rep som man kan lyfta/dra upp gaveln med (Det går också att ta tag i gavelns sidor och på så sätt få upp gaveln ur vattnet). Det handlar i princip om att få upp rörändarna på de utfällda stödbryggornas ändar, dra ur rören ur hylsorna och få upp allt på land. Så……..:
  1. Fäll ut stödbryggorna på den sida du ska ta upp en gaveln på. Ha de andra stödbryggorna infällda så att du kan ta dig ut på yttre bryggan.
  2. Dra ur/upp lås-skenorna i aluminium (kederlister) som håller samman gavel och bassängens långsida. Lägg dessa uppe på land så att de inte tappas i vattnet och sjunker (går förlorade).
  3. Med en person i varje ände av gaveln, ståendes ytterst på de utfällda stödbryggorna. Ta tag i gavelsidorna eller repen och dra upp gaveln så långt/högt så att rören till slut kan avlastas på stödbryggornas ytterkant/ändar. Ta en paus och ge er själva beröm.
  4. Dra ur rören ur hylsan i underkant på gaveln. Lägg rören uppe på land så att de inte tappas i vattnet och sjunker. Ta en paus och ge er själva beröm.
  5. Gör likadant med den andra gaveln. Glöm inte pausa och ge er själva beröm. 😉
  6. Gör rent gavlarna noggrant, på båda sidorna, med högtrycksspruta. Låt torka. Vik ihop och lägg bredvid maskinen när den står på land.
   .
 3. Lossa alla anslutningar till maskinen och ramverket, gör rent, packa ihop och lägg lösa delar på hyllan i pumphuset. Detta kan göras av en person, men det är roligare att vara två.
  1. Fäll in alla stödbryggorna, så att maskinen blir som en sluten rektangel.
  2. Vinschlinan, innan du stänger av maskinen helt: Lossa karbinhaken i änden på vinschlinan så att linan kan dras igenom de två block den löper genom. Starta maskinen och vinscha in linan på vinschtrumman. Det som inte får plats på trumman hängs snyggt och prydligt på borstvinschen ovanför.
  3. Vattenslang: Utan att tappa buntbanden i vattnet, klipp/skär loss dem så att vattenslangen går att ta bort från maskin och ramverk.
  4. Högtrycks-sprutan: Lossa som med vattenslangen
  5. Borste och båtshake som står i röret i staketet på stödbryggan. Låt själva röret sitta kvar på staketet.
  6. Elkabel, svart, tjock med röda kontakter i ändarna: Lossa på samma sätt som vattenslangen.
  7. Elfördelardosa som sitter i manöverkonsollen.
  8. Fyra löstagbara stödhjul.
 4. Montera de två transportsäkringsbommar i maskinen och surra fast dem med rep.
  Stoppa ändarna på transportsäkringsbommarna i de rektangulära hål som de löstagbara stödhjulen satt monterade . Bommarna är 6m långa och rostiga med en vinkel i båda ändarna som passar i hålen. Glöm ej att säkra bommarna i hålen med rep. Surra även ihop de fyra stödbryggorna så att det inte kan öppna sig vid lyft eller transport av maskinen. Det kan vara bra att vara två pers här för att få i bommarna i hålen.
  .
 5. Lossa maskinen från ramverket:
  1. Maskinen är fäst mot ramverket i fyra hörn/öglor med fyra bult, brickor och mutter. När maskinen är loss i alla fyra hörnen, återmontera bult, brickor och muttrar i ramverket (så att vi vet var vi har grejerna). Nu flyter maskinen fritt.
  2. Förtöj den i ramverket med en liten tamp som hindrar den att smita iväg ut i viken.
  3. Ordna fram ett par brädbitar (ca 5x10x30cm) för att lägga vid hjulen när maskinen står på land.
 6. Lyft upp maskinen på land med kranbil.
  Det behövs inget lyft-ok då transportsäkringsbommarna håller isär maskinen.
  1. Boka kranbil för lyft, Thomas Åsberg, 0706686894, asberg-thomas@hotmail.com
  2. Fäst, i samråd med kranföraren, kranens fyra lyftkrokarna i respektive ögla vid hålet för stödhjulen/bommarna. Lossa förtöjningslinan.
  3. Låt kranföraren sköta lyftet. Följ hens instruktioner..
  4. Säkra maskinens hjul med några brädbitar så maskinen inte rullar iväg.
 7. Tvätta noggrant rent hela maskinen med högtrycksspruta.
  Enklast att göra detta är om man tvättar maskinen innan smutsen torkat in.
  Maskinen ska bli i princip skinande ren, i alla skrymseln och vrår, ovanpå, under och
  .
 8. ”Stryp” uppsamlingsbassängen
  .
 9. Slamsug uppsamlingsbassängen
  • Ring och boka slamsugningsbil hos CIJA-tank.
   Direkt: 08-55 66 17 32
   Vxl: 08-55 66 17 30
   joakim@cija.se
   www.cija.se
   .
 10. Ta upp uppsamlingsbassängen
  .
 11. Gör rent uppsamlingsbassängens alla delar
  .
 12. Lås ramverkets infartssida med en tvärslå.
  Tvärslån brukar vara en mast som vi har liggande i förrådet bakom båthallen. Den surras fast med rep. Tvärslån gör att ramverket stadgas upp så att det klarar vinterns vågor och is.