Om båttvätten

Stocksunds båttvätt öppnade 2011. Det startade med ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Danderyds kommun och Marina läroverket för att minska användningen av giftiga båtbottenfärger samt övergödningen i Östersjön

(Projektet/verksamheten bidrar positivt till att nå de globala utvecklingsmålen 3, 4, 8, 9, 14 och 15 samt bidrar också till Skolverkets krav på lärande om hållbar utveckling).

Båtbottentvätts-verksamheten är:

  • Ett ”klassrum” och utbildningsredskap för gymnasieelever som studerar naturbruk/marinbiologi eller marinteknik. Eleverna får lära sig om Östersjöns och havens utmaningar och om lösningar som kan minska giftläckaget i havsmiljön. Eleverna får även möjlighet att lära sig driva en båtbottentvättstation. Eleverna får även möjlighet att ta ut ett utbildningscertifikat. Hitintills har ca 1000 elever fått denna utbildning.
  • Sommarjobb och extraknäck för elever på skolan och andra unga på väg ut i arbetslivet eller fortsatta studier. Idag jobbar tre gymnasie-ungdomar som maskinister på stationen, juni-oktober.
  • Ett operativt havsmiljöarbete som hindrar 1000-tals liter båtbottenfärg att användas och läcka gifter i havsmiljön. Idag är det knapp 800 båtägare som använder båttvätten istället för giftig bottenfärg. Det innebär att ca 2800 liter båtbottenfärg hindras att läcka gifter i Östersjön.
  • En kommersiell och publik verksamhet med ambitionen att inspirera andra att göra något åt Östersjöns situation. Under många år har verksamheten inte kunnat täcka sina kostnader, men de senast två åren har ett litet täckningsbidrag levererats. Verksamheten är ofta omskriven och havsmiljöintresserade gör då och då studiebesök vid stationen.

Verksamheten/konceptet presenterades på FN:s havsmiljökonferens i New York 2017. Läs rapporten som av miljöminister Isabella Lövin överlämnades till ordföranden på konferensen, sid 58 presenterar båtbottentvätten, ladda ner här..

Läs mer:

Om båtbottenfärger och Naturskyddsföreningen, läs mer här…

Om Marina läroverket, läs mer här…