Hoppa till innehåll

Om båttvätten

Stocksunds båttvätt öppnade 2011. Det startade som ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Danderyds kommun och Marina läroverket för att minska användningen av giftiga båtbottenfärger samt övergödningen i Östersjön.

Verksamheten är ett operativt havsmiljö- och informationsarbete, ett ”klassrum” och även sommar- och höstjobb för bl.a. gymnasieelever. Verksamheten verkar för Östersjöns välmående och bidrar också positivt till att vi når de globala utvecklingsmålen 3, 4, 8, 9, 14 och 15 samt bidrar till Skolverkets krav på lärande om hållbar utveckling.

Båtbottentvätts-verksamheten:

 1. Ett operativt havsmiljö- och informationsarbete som hindrar 1000-tals liter båtbottenfärg att användas och läcka gifter i havsmiljön.

  Marina läroverket arbetar för att övertyga fler båtägare att sluta använda giftiga båtbottenfärger.

  Skolan erbjuder ett havsmiljö-ambassadörs-program för båtklubbar och hamnar i Danderyd, Stockholm, Solna, Sollentuna, Täby, Österåker, Vaxholm och Lidingö.

  I Stocksund hamn visar skolan också upp flera andra exempel på alternativ till giftiga båtbottenfärger som båtlyftar, köra-upp-på-bryggor mfl giftfria antifouling-lösningar.

  Idag är det drygt 820 båtägare som använder båttvätten istället för giftig bottenfärg (+2,5%, 2022). Det innebär att ca 2870 liter båtbottenfärg hindras att läcka gifter i Östersjön och att dessa båtägare slipper ett obekvämt och ohälsosamt målningsarbete på våren inför sjösättning och tvättningsarbete på hösten när båten tas upp på land för vinterförvaring.

  .
 2. Ett ”klassrum” och utbildningsredskap för gymnasieelever med flera som intresserar sig för marinbiologi, havsmiljöfrågor och entreprenörskap.

  Eleverna får lära sig om Östersjöns och havens utmaningar och om lösningar som kan minska giftläckaget i havsmiljön. Eleverna får även möjlighet att lära sig driva en båtbottentvättstation. Eleverna får även möjlighet att ta ut ett utbildningscertifikat. Hitintills har ca 1000 elever fått denna utbildning.

  Odd Klofsten som ansvarar för verksamheten erbjuder några lektioner/föreläsningar/studiebesök:
  1. Green Antifouling – Lösningar på båtbottenfärgsproblematiken
  2. Att driva och köra en båtbottentvätt – Teori och praktik
  3. Så fungerar en båtbottentvätt – En genomgång av maskinens funktioner
  4. Entreprenörskap i och för havsmiljön – Möjligheter och hinder.
  5. Studiebesök vid Stocksunds båtbottentvätt
  .
 3. Sommarjobb och extraknäck för elever på skolan och andra unga på väg ut i arbetslivet eller fortsatta studier.

  2023 jobbade fyra gymnasie-ungdomar som maskinister på stationen, juni-november.
  .
 4. En publik verksamhet med ambitionen att inspirera andra att göra något åt Östersjöns situation.

  Under många år har verksamheten inte kunnat täcka sina kostnader, men sedan 2021 har det börjat gå ihop. Verksamheten är ofta omskriven och havsmiljöintresserade och andra gör då och då studiebesök vid stationen.
  .

Verksamheten/konceptet presenterades på FN:s havsmiljökonferens i New York 2017.

Läs rapporten som av miljöminister Isabella Lövin överlämnades till ordföranden på konferensen, läs sid 58, där presenteras båtbottentvätten, ladda ner här..

Läs mer:

Om havsmiljöambassadörer, läs mer här..

Om båtbottenfärger och Naturskyddsföreningen, läs mer här…

Om Marina läroverkets hållbarhetsarbete, läs mer här…

Kontakt:
Odd Klofsten
+46 70 225 72 43
odd.klofsten@marinalaroverket.se

PS.
En film från etableringen i Limhamn, Malmö 2017

DS.