Hoppa till innehåll

Åtgärder vid driftstopp eller -problem

Maskinen stannar och blir helt tyst

 1. Ställ alla spakar och brytare/vred i avstängt/neutral-läge.
 2. Frigör nödstopp (du kan ha tryck in den av misstag)
 3. Meddela kunden vars båt du tvättar att du startar felsökning och att hen lugnt kan sitta kvar i båten under felsökningen.
 4. Om du bedömer att du inte hinner tvätta nästa båt i tid,
  meddela (SMS) alla båtar i kön 2 timmar bakåt att ”- Vi har driftstopp i minst en timme. Vänligen avvakta vidare besked”. (Kontaktinfo till kunder finns i Cliento i respektive bokning).
 5. Provstarta
 6. Maskinen går ändå inte i gång:
  1. Kolla om det går ström fram till maskinen:
   1. Försäkra dig om att säkringen i röda kopplingslådan inte löst ut. Se om det finns ström i alla uttag/kontakter. Kontrollera strömtillgång genom att t.ex. ta med 220/440V-boxen (som sitter på manöverkonsollen) och koppla in den på kablarna och anslut något som kan visa om det finns ström i kabeln eller ej t.ex. mobil och laddsladd (eller hårfön/lampa mm).
   2. Se till att alla kablar sitter ihop ordentligt och att de inte är skadade eller har gått av någonstans.
   3. Provstarta

 7. Du har ström men maskinen startar ändå inte:
  1. Motorskyddet kan ha löst ut.
   Det tyder på att något inte är som det ska med maskinen, men fortsätt ändå felsökningen.
  2. Öppna luckorna/plåtarna på manöverkonsollen/skåpet.
  3. Om motorskyddet löst ut, återställ skyddet genom att trycka in knappen.
  4. Provstarta
  5. Maskinen startar men stoppar kort därefter pga att motorskyddet har löst ut igen.
  6. Kontakta Odd 070 225 72 43 för hjälp.
   Om Odd ej svarar kontakta annan tekniker i   ”Dagliga rutiner…/Adressbok”
 8. Om du inte redan har meddelat kunder i kön enligt ovan, gör det nu.
 9. Får du inte i gång maskinen samma dag meddela kunderna två dygn framåt att det får avboka och finna annan tid.